Գաղտուն. Չափսերը և փակվելու ժամանակահատվածը

Գաղտունը գանգի չոսկրացած հատվածն է: Ընդհանուր առմամբ կա 6 գաղտուն: 2-ը գտնվում են գանգոսկրի կամարի մեջտեղում, ևս 4-ը՝ դրա շրջանում:
Գաղտունի աստիճանական փակումը նշանն է այն բանի, որը թույլ է տալիս դատել մետաբոլիկ կարգավիճակի, երեխայի ընդհանուր աճի և ոսկրային հյուսվածքի աճի մասին:

Առավել բացահայտ նշաններ են մեծ գաղտունի չափսերը: Դա այն գաղտունն է, որն ունի ռոմբոիդ (մեծ ու փոքր) ձև և տեղակայված է դիմային ոսկրերի երկու մասերի և երկու գագաթայի ոսկրերի միջև:


Մեծ գաղտունի չափումը կատարվում է հակադիր կետերի միջին հեռավորությամբ:

 

 

Մեծ գաղտունի փակվելու ժամանակահատվածը խիստ անհատական է: Որպես կանոն, դա տեղի է ունենում կյանքի 10 և 14 ամիսների ընթացքում: Այնուամենայնիվ (և շատ դեպքերում դա միանգամայն նորմալ է) մեծ գաղտունը կարող է ամբողջությամբ փակվել ինչպես կյանքի 3 ամինսերի ընթացքում, այնպես էլ բաց մնալ մինչև իսկ երեխայի 18 ամսական դառնալը:

Ուշադրություն
Գաղտունի անժամանակ փակվելը կամ ընդհանրապես չփակվելը պրակտիկորեն երբեք հիվանդության միակ ախտանիշը չէ:
Գաղտունի՝ մինչև 3 ամսական փակվելը կամ մինչև 1.5 տարեկան չփակվելը, ամենևին մտահոգվելու պատճառ չէ, եթե դա միակ մտահոգիչ ախտանիշն է: Այնուամենայնիվ, տվյալ ախտանիշը ինքնին մանկական բժկին դիմելու անհրաժեշտություն է առաջացնում:

 

01/12/2017 | Navak | 6 ամսեկան +